banaafra@gmail.com 02122751170
مجری نمای ترمووود
مجری نمای تروموود
مجری روفگاردن
بازسازی شعب بانک ملی
بازسازی شعب بانک ملی
بازسازی شعب بانک ملی
بازسازی شعب بانک ملی

معرفی پروژه های اجرا شده

  • دسته بندی : طراحی و اجرا
  • بازه تاریخی پروژه ها : ۱۳۸۸-۱۳۹۲

نمونه ای از پروژه های با همکاری مشترک

در این بخش به مشاهده بخشی از پروژه های اجراشده توسط گروه مهندسی معماری بنا افرا می پردازید که طراحی و مشاوره آنها توسط شرکت مشاورین آرتیمان دیس صورت پذیرفته است.