banaafra@gmail.com 02122751170
طراحی و ساخت کارخانه صنعتی
طراحی و ساخت و بازسازی نمای کارخانه رازک
طراحی و ساخت ساختمان اداری کارخانه
طراحی و ساخت سردرب کارخانه تجهیزات پزشکی
طراحی و ساخت سوله انبار صنعتی
طراحی و ساخت کارخانه
طراحی و ساخت کارخانه
طراحی و ساخت کارخانه
طراحی و ساخت کارخانه
طراحی و ساخت سردرب کارخانه
طراحی و ساخت محوطه کارخانه
مجری تاسیسات زیرزمینی

معرفی پروژه های اجرا شده

  • دسته بندی : طراحی و ساخت کارخانه
  • بازه تاریخی پروژه ها : ۱۳۹۴-۱۴۰۰

پروژه های طراحی و ساخت کارخانه های صنعتی

در این صفحه نمونه هایی از پروژه های طراحی و ساخته شده از کارخانه های صنعتی را مشاهده می فرمایید که شامل طراحی نما و ساختمان تولید ، طراحی ساختمان اداری و ساخت ، طراحی نما و اجرای سوله انبار ، طراحی و ساخت محوطه و تاسیسات زیرزمینی ، طراحی و ساخت سردرب می باشد