banaafra@gmail.com 02122751170
ساخت سر درب ورودی

معرفی پروژه های اجرا شده

  • دسته بندی : طراحی و اجرا
  • بازه تاریخی پروژه ها : ۱۳۹۲

نمونه پروژه ی اجراشده برای کارخانه مدی تک سیس

در این بخش به مشاهده پروژه اجراشده توسط گروه مهندسی معماری بنا افرا می پردازید