banaafra@gmail.com 02122751170
باشگاه ورزشی رشد
باشگاه ورزشی رشد
سر درب کارخانه مدی تک سیس در اشتهارد

معرفی پروژه های اجرا شده

  • دسته بندی : اجرای پروژه های طراحی شده توسط شرکت مهندسین مشاور کاوک دیزاین
  • بازه تاریخی پروژه ها : ۱۳۹۱-۱۳۹۸

نمونه ای از پروژه های اجراشده

در این بخش به مشاهده بخشی از پروژه های اجراشده توسط گروه مهندسی معماری بنا افرا که توسط شرکت مهندسین مشاور کاوک دیزاین طراحی شده اند می پردازید