banaafra@gmail.com 02122751170

درصد رضایت مشتریان در هر بخش

در این قسمت براساس هر زمینه از فعالیت های گروه مهندسی معماری بنا افرا درصد رضایت مشتریان در آن زمینه خواص بنا بر معیار های کیفیت کار اجرا شده ، مطابقت طرح با اجرا ، مشتری مداری و درک متقابل با کارفرما سنجیده شده و به خدمت شما تقدیم گردیده است

طراحی داخلی و دکوراسیون85%
بازسازی و اجرای فضای داخلی 90%
طراحی نما 90%
اجرای نما 95%
طراحی محوطه یا روف گاردن 80%
اجرای محوطه 95٪

مشتریان ما

گروه مهندسی معماری بنا افرا در طی بازه فعالیت خود با شرکت های معماری و عمرانی ، سازمان ها و ادارات مختلفی همکاری داشته است که به اختصار به حضور شما معرفی می گردند