banaafra@gmail.com 02122751170

طراحی نما

۶۰.۰۰۰تومان /متر مربع

 • شامل
 • طراحی سه بعدی نما
 • نقشه های اجرایی
 • نرخ اعلام شده برای متراژ بالای ۱۵۰ متر مربع نما می باشد
 • تخفیف

طراحی دکوراسیون داخلی

۸۰.۰۰۰تومان /متر مربع

 • شامل
 • طراحی سه بعدی داخلی
 • نقشه های اجرایی
 • نرخ اعلام شده برای متراژ بالای ۱۰۰ متر مربع می باشد
 • تخفیف

طراحی ویلا

۳۵۰.۰۰۰تومان /متر مربع

 • شامل
 • نقشه های فاز یک و دو معماری
 • نقشه های سازه و تاسیسات
 • طراحی سه بعدی نما
 • طراحی سه بعدی داخلی
 • تخفیف

بازدید از پروژه های اجرا شده

جهت بازدید از پروژه های اجرا شده از این بخش می توانید وارد شوید

ورود